Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Modificación Lei de horarios comerciais de Galicia

14/2/2013

Informámoslles que o 14 de febreiro de 2013 publicouse no DOGA a lei que modifica os horarios comerciais de Galicia.

As modificacións son as seguintes, aínda que poden lelas en profundidade no documento achego.

  • Amplíase o horario no que os establecementos poden desenvolver a súa actividade, durante o conxunto de días laborables da semana, de 72 a 90 horas.
  • Amplíanse de 8 a 10 o número máximo de festivos e domingos nos que os establecementos comerciais poden estar abertos ao público.
  • Amplíase de 150 a 300 metros a superficie útil para exposición e venda ao público nos establecementos comerciais con liberdade horaria.
  • Redúcese a cuantía das sancións das infracciones leves e graves e amplíase ao máximo de 1.000.000 de euros a das moi graves.