Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Cursos de idiomas comercio nivel básico

22/1/2010

A Consellería de Economía e Industria convoca Cursos de idiomas de nivel básico para o sector de comercio.

  • Destinatarios: Os cursos están dirixidos a todo o persoal relacionado co sector comercio.
  • Prazas: 20 persoas por curso, cun mínimo de 10 persoas.
  • Duración: dependendo do curso, sinalada no anexo.
  • Datas e lugar de celebración: Os cursos iniciaránse en febreiro de 2010, nos lugares sinalados no anexo.
  • Sesións: Celebraránse os días e as horas sinaladas no anexo.
  • Solicitudes: Cumprimentando o modelo normalizado que se adxunta, e enviando copia do mesmo, no prazo de 10 días hábiles dende a publicación destes cursos na paxina web de Dirección Xeral de Comercio (22 XANEIRO 2010), a calquera dos seguintes medios: