Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Plan re-imaXina 2011. Liñas para financiar investimen​tos de Pemes, emprendedo​res ou microempre​sas

17/7/2011

Facilitar ás Pemes, aos emprendedores e ás microempresas galegas o financiamento necesario para a posta en marcha dos seus proxectos de investimento, sexa para a creación de novas empresas ou para a mellora da competitividade de negocios ou sociedades xa existentes, é o obxectivo do Plan re-imaXina e das dúas liñas: Peme competitiva, Peme Xove e Microempresas, habilitadas mediante o convenio asinado polo Igape coas Sociedades de Garantía Recíproca de Galicia e as entidades financeiras colaboradoras.

  • IG136 - Convenio Igape-SGR-EEFF: Liña Microcrédito
  • IG137 - Convenio Igape-SGR-EEFF: Liña Peme Xove
  • IG138 - Convenio Igape-SGR-EEFF: Liña Peme Competitiva

Resolución DOG
Máis información 902 300 903