Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Calendario laboral para o ano 2012 na Comunidade Autónoma de Galicia

13/7/2011

As festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012 serán as seguintes:

 • 6 de xaneiro: Día de Reis
 • 5 de abril: Xoves Santo
 • 6 de abril: Venres Santo
 • 1 de maio: Festa do Traballo
 • 17 de maio: Día das Letras Galegas
 • 25 de xullo: Día Nacional de Galicia
 • 15 de agosto: A Asunción
 • 12 de octubre: Día da Hispanidade
 • 1 de novembro: Todos os Santos
 • 6 de nadal: Día da Constitución
 • 8 de nadal: A Inmaculada
 • 25 de nadal: Nadal

As fiestas mencionadas terán carácter retribuido e non recuperable.

Tamén serán inhábiles para o trabajo, retribuidas e non recuperables, duas festas locais, determinadas por o/a xefe/a territorial da Consellería de Traballo y Benestar en cada unha das las xefaturas territoriais da comunidade autónoma, a proposta do órgano municipal competente dos respectivos concellos, que lles comunicaremos unha vez sexan publicadas nos boletíns oficiais de cada provincia e no Diario Oficial de Galicia.

Fonte:
Número de DOG: 127 (publicado o 4 de xullo)
Organismo: Consellería de Traballo e Benestar
Decreto 128/2011, de 30 de junio, porlo que se determina o calendario laboral para o ano 2.012 na Comunidade Autónoma de Galicia.