Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Anteproyecto de Ley de comercio interior de Galicia

10/3/2010

En orde a atender as necesidades propias e específicas do sector comercial galego, a Comunidade Autónoma de Galicia considera conveniente actualizar o marco normativo regulador da actividade comercial coa finalidade de acadar a modernización, mellora e desenvolvemento do sector.

No ficheiro adxunto poden consultar o Anteproxecto de Lei do comercio interior de Galicia presentado o 4 de marzo de 2010.